Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žiadosť o víno

10. 8. 2016

Archívy skrývajú obrovské množstvo príbehov, viažucich sa k nášmu regiónu, a sú rôznych druhov, veselé, vážne, tragické a iné. Dotvárajú však historický obraz nášho okresu alebo regiónu. Dnešný príbeh je úsmevného druhu a dokazuje zmysel pre humor grófa Ferencza Koháryho.

Všetko sa to začalo 13. júla 1813, keď mu jeho dvorný kastelán Gerő Suth z kaštieľa vo Veľkom Blhu napísal list.  Gróf Ferencz Koháry býval vo Viedni, ale často chodil na svoje majetky v Uhorsku, a to najradšej do kaštieľa vo Veľkom Blhu a stadiaľ podnikal výlety ďalej do Muráňa, na hrad Čabraď, Svätý Antol  a iné svoje bohaté hospodárstva.

Predmetný list mal toto znenie: „Vaša vznešená urodzenosť pán gróf môj milosrdný pán. Uplynulo už pol storočia, ako som čiastočne vo Vašich a čiastočne predtým u Vašich vznešených predkov v službách ako dvorný kastelán. Ale už cítim, že môj pokročilý vek zanecháva stopy na mojom tele a trochu som zoslabol. Práve preto, aby som späť získal svoje stratené sily  a svoje miesto kastelána mohol vykonávať opäť sviežo a zanietene, žiadam Vás, aby ste mi zvýšili prídel vína, ktoré od Vás ročne dostávam.

A ja skutočne nijako sa neviem uspokojiť s 12 akó vína, čo je 645,12 litra, pozerajúc do budúcnosti,  pretože nech gazdujem ako len viem, časté schôdze a zasadnutia spôsobujú, že ja z tohto množstva nemôžem vypiť ani štvrtinu. Preto ponížene žiadam Vašu urodzenú výsosť, aby ste mi dodávali silnejšie víno, najlepšie Jágerské, a aby ste aspoň zdvojnásobili množstvo, čo chcem pre svoju potrebu. Prípadne, aby ste ma uvoľnili zo svojich služieb ako dvorného kastelána a umožnili mi vstúpiť do kláštora v Rožňave, nech tam medzi mojimi priateľmi strávim zvyšok svojho života.“

Ešte toho istého dňa dvornému kastelánovi vo Veľkom Blhu Gerő Suthovi, gróf Ferencz Koháry napísal list tohto znenia: „Ako vo svojej žiadosti uvádzate, že vo Vašej starobe by ako výživa prospelo víno, tak Vás chcem upozorniť, že staroba by v prvom prípade mala zo sebou prinášať aj striedmosť a vhodné stravovanie. Mám vážne pochybnosti o tom, že či by sa Vaše vyschnuté hrdlo dokázalo uspokojiť, ak by sa sudy vína premenili na dojné kravy. Práve z toho dôvodu, že si želám uchrániť Vaše zdravie, tak 12 akov vína, ktoré ste ročne vypil v mladších rokoch a užíval si život, tak od budúceho roku toto množstvo, ktoré Vám ročne dodávam, nasledovne znižujem.

Dostanete vo víne polovicu doterajšieho množstva, druhá polovica bude dodaná v pive, pretože jeho sladkosť Vám môže čo najskôr napraviť Vašu pokazenú krv, čo spôsobil alkohol vo víne. Vašu žiadosť o odchod do Rožňavy veľmi neodporúčam, pretože v Rožňave je toľko rozjarených mládencov, že by sa Vám toľkoto vína neušlo ani vtedy, ak by Vám zverili kľúče od pivnice, čo sa však vzhľadom na Vaše pijanstvo predpokladám ani nemôže stať.“ Napísané dňa 13. júla 1813, podpísaný gróf Ferencz Koháry vlastnou rukou.

Autor: Vladimír Gondáš

Zdroj: Vasárnapi ujság z roku 1861 str. 540
Foto: Kaštieľ vo Veľkom Blhu, kde sa toto odohralo.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář