Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tiene minulosti

8. 11. 2022

V roku 1946 sa z územia Nemecka vrátil domov do Maďarska Dr. Béla Soós. Či tam bol pár mesiacov v zajatí nevedno, ale pri svojom návrate sa hlásil do služby ako bývalý žandár. Svojim spôsobom urobil chybu, lebo žandárske župné riaditeľstvo v Kečkeméte ho riadne prekleplo. Zistili o ňom, že sa jedná o bývalého veliteľa geta v Rimavskej Sobote, ktorý sadisticky mal týrať nešťastných zajatcov. Ženy mal dať vyzliecť donaha a nechať podriadených, aby ich týrali. Malým deťom upieral vodu a moril ich smädom. Žandári neváhali ani chvíľu a vzali ho do vyšetrovacej väzby. V Rimavskej Sobote bol veliteľom žandárov od jesene roku 1941, keď tam bol prevelený z mesta Baja (Maďarsko)

Pár týždňov po jeho zadržaní zasadal ľudový súd a na pojednávaní sa ako svedok objavil Dr. Zoltán Zágonyi. Keď ho zbadal prokurátor Dr. Nagy, okamžite podal obžalobu aj na neho. Mal v rukách dôkazy, že menovaný bol v hodnosti nadporučíka zástupcom veliteľa geta v Rimavskej Sobote. Dával mu za vinu, že prehliadal v gete mužov a ženy, pričom ich viacej umučil na smrť. Bil ich obuškom po pätách, ženy dal vyzliecť donaha a do krvi ch dokopal. Nedovolil im doniesť vodu, potraviny a lieky. Zo zhabaných vecí si časť privlastnil.

Zoltán Zágonyi sa tak behom desiatich minút stal zo svedka obžalovaným, lebo ľudový súd prijal návrh prokurátora.

Následne sa rozhodlo o odložení pojednávania a súd požiadal diplomatickou cestou o vypočutie svedkov v Rimavskej Sobote.

Dňa 25.3.1948 sa Dr. Béla Soós a Dr. Zoltán Zágonyi, postavili pred ľudový súd v Kečkeméte (Maďarsko). Súdne pojednávanie trvalo dva dni. Štátny prokurátor predkladal žalobu v ktorej udával, že od roku 1944 keď došlo k smutnej udalosti a to obsadeniu Maďarska nemeckými vojskami, sa stali žandársky kapitán Dr. Béla Soós spolu so žandárskym nadporučíkom Dr. Zoltánom Zágonyim veliteľmi geta v Rimavskej Sobote.

V tomto služobnom zaradení sa opakovane dopúšťali mučenia, neľudského zaobchádzania a lúpenia, voči zadržaným v gete. Na hlavnom pojednávaní všetci svedkovia potvrdzovali správnosť žaloby podanej štátnym prokurátorom.

Obaja obžalovaní pri výpovediach svedkov popierali svoju vinu. Dôkazy však boli nezvratné a tak dňa 26.3.1948 v čase o 15.00 hod., vyniesol ľudový súd svoj verdikt, keď ich uznal za vinných zo zločinu voči ľudskosti.

Dr. Soós Béla bol odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní ôsmych rokov a Dr. Zoltán Zágonyi na trest odňatia slobody v trvaní päť a pol roka.

Tu záznamy končia a zvyšok príbehu je vo hviezdach. Predpokladám, že by sa to malo dať dohľadať v archíve súdu v meste Kečkemét. Výpovede veliteľa geta a jeho zástupcu by určite priniesli nové údaje z temnej minulosti nášho mesta.

 

Dél - Pestmegye zo dňa 11.8.1946, Dél - Pestmegye zo dňa 8.9.1946. Dél - Pestmegye zo dňa 6.9.1949, Keckeméti Lapok zo dňa 26.3.1948