Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stopy mŕtvych v Rimavskej Sobote na prelome 19. a 20. storočia

.V roku 1882 sa mestskí činovníci rozhodli, že upravia dnešné Hlavné námestie a vybudujú tam výstavnú oddychovú zónu, určenú na prechádzky. Na viacerých častiach námestia sa nachádzali rôzne nerovnosti terénu, vo forme malých vyvýšenín a tak sa pristúpilo k ich odstraňovaniu a zarovnávaniu s okolím. Dňa 1.7.1882 pri odstraňovaní jedného takéhoto kopčeka v hĺbke necelej stopy (cca 31 cm.) našli robotníci ľudské ostatky. V meste prebiehali rôzne úvahy, že ako sa na to miesto dostal väčší počet ľudských kostí vrátane lebiek. Znalci tvrdili, že to budú pozostatky ľudí, ktorí boli pochovaní v krypte starého kostola. Pri výstavbe nového rímsko-katolíckeho kostola bola táto krypta rozobratá a ostatky sa uložili práve na to miesto, kde sa práve našli. Medzi kosťami sa nachádzalo aj väčšie množstvo vápna, ktoré malo dokazovať, že ide o nález staršieho datovania.
Nález vzbudil pozornosť a tak dňa 7.7.1882 prišiel do mesta jeden z najpovolanejších a to historik a archeológ, barón Jenő Nyári. Pokračovalo sa v prácach a žandári nájdené ľudské zostatky prevážali vo voze do miestneho cintorína. Barón Jenő Nyári napokon konštatoval, že niekedy v minulosti bol cintorín v Rimavskej Sobote umiestnený na terajšom Hlavnom námestí. Svoju pozornosť presunul iným smerom a archeologické práce chcel začať na juhozápadnej strane župného domu, kde v minulosti už našiel zaujímavé zbrane z doby bronzovej.
Na konci 60 rokov 19. storočia bol v Rimavskej Sobote uzavretý starý cintorín. Dynamický rozvoj mesta spôsoboval, že sa už stavalo v priamom susedstve s týmto cintorínom. 30 rokov sa s hrobovými miestami nemohlo hýbať a v roku 1897 chýbalo už len pár rokov na to, aby sa tieto hrobové miesta mohli úplne zahladiť. V tom starom cintoríne, posledných 20 rokov na polovici jeho plochy pestoval miestny obyvateľ Hamaliár liečivé bylinky.
Podľa mapy z III. Vojenského mapovania (1869 – 1887), ležala časť cintorína pravdepodobne pred železničnou traťou, niekde v okolí bývalej budovy OVS. Tejto mojej teórii nahráva aj nasledovná skutočnosť. V roku 1910 mesto malo začať stavať infekčnú nemocnicu. Malo sa tak diať priamo za budovou súdnej sédrie. Súdna sédria bola s budovou väznice v jednom areáli. V tlači sa strhla určitá nevôľa s umiestnením infekčnej nemocnice na tom mieste. Argumentovalo sa, že by mala byť postavená mimo mesta. Stavba však pokračovala a pri kopaní studne sa našiel hrob. Bola preseknutá rakva a jej polovica sa vyniesla na povrch zeme. Či už náhodou alebo nie, na mieste sa nachádzali novinári z periodika Gömör – Kishont. Tí polrakvu otvorili a našli tam kostru dolnej polovici tela. Logicky hľadali druhú polovicu, na čom im však robotníci povedali, že je dole v studni, už mimo ich úsek kopania a oni ju nevyberú ale zabudujú do studne. Novinári boli právom pohoršení a pravdepodobne to len tak nenechali. Konštatovalo sa tiež, že ide o priestor, kde sa pochovávalo asi v 17. storočí. Zaujímavá je tá výstavba infekčnej nemocnice za budovou súdu. S najväčšou pravdepodobnosťou, si to mesto rozmyslelo a napokon ju tam neumiestnili. Môžem sa len domnievať, že išlo asi o stavbu budovy z ktorej sa stal chudobinec (bytovka oproti budovy OVS), ale nemuselo to tak byť a ja sa mýlim.
V roku 1911 sa na rohu dnešnej Daxnerovej ulice v smere na námestie M. Tompu, našiel celý rad hrobových miest. Okrem nich sa tam na jednom mieste nachádzal veľký počet zvieracích kostí. Padla úvaha či sa nejednalo o miesto, kam sa vynášali v minulosti uhynuté zvieratá. V tom istom období sa za dnešnou knižnicou M. Hrebendu odkryla „obrovská“ jama, kde bol umiestnený väčší počet ľudských ostatkov, ktoré boli vo viacerých vrstvách prekrývané vápnom. Uvažovalo sa, či nejde o morové hroby. Medzi kostrami sa našli aj staré podkovy, rôzne tvarované kľúče, hroty kopijí a iné kovové predmety.
Novinári na záver konštatovali, že mesto Rimavská Sobota bolo postavené na starých ruinách a hroboch bývalých obyvateľov mesta.
Zdroje :
Gömör – Kishont zo dňa 2.7.1882
Gömör – Kishont zo dňa 9.7.1882
Pesti Hírlap zo dňa 23.11.1897
Gömör- Kishont zo dňa 18.9.1910
Gömör – Kishont zo dňa 5.11.1911
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář