Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sídlo Zväzu živnostníkov v Rimavskej Sobote.

Už v 90-tých rokoch 19. storočia uvažovali živnostníci v gemerskej župe o potrebe mať postavené svoje sídlo. V prvom rade pre nedostatok finančných prostriedkov a potom aj vypuknutie I. svetovej vojny a s tým spojená hospodárska kríza, odsunula tieto úvahy na vedľajšiu koľaj. Niekedy v roku 1927 začala táto myšlienka naberať jasnejšie kontúry, ale v Okresnom zväze živnostníkov, boli na výstavbu budovy sídla rozdielne názory. Na schôdzi dňa 5.6.1929 po menšej hádke sa napokon zväz zjednotil na potrebe výstavby novej budovy. Hlavným dôvodom sa stali skutočnosti, že zväz dovtedy sídlil len v jednej malej miestnosti, ktorú im prenajímalo mesto. Pokiaľ usporiadali nejaké akcie, tak si vyhovujúce priestory museli prenajímať od rôznych spolkov alebo inštitúcií. Pokiaľ mali prenajatú veľkú sálu v župnom dome, tak len poplatok za upratovanie činil 500 korún. Pre výstavbu reprezentačného sídla, sa zakúpil pozemok od mesta vo výmere 500 štvorcových siah. Táto parcela sa nachádzala v najkrajšej rohovej časti Mikszátovho parku a bola v priamom susedstve okresného súdu. Presne na polovicu kúpeného pozemku bola naprojektovaná budova, plán vyhotovil Mikuláš Szilvássy staviteľ z Rožňavy. Všetky ďalšie práce vykonávali remeselníci z okresu s výnimkou Jána Kristóffa z Košíc. Na stavbu dohliadal staviteľ Augustín Dušek, stolárske práce vykonali Saban a Réthy. Vymaľovanie exteriéru a interiéru mali na starosti Ján Durda, Ján Pillár a Andor Rajner. Zasklenie bolo prácou Žigmunda Heinlicha a na vykurovanie budovy dodal kachle Ján Vondra. Zámočnícke práce realizoval Július Hložek a čalúnnicke práce Martin Friedmann, Pavel Széplaky a Július Szőllőssy. Na výstavbu impozantnej budovy prispelo 1400 remeselníkov a obchodníkov z celého okresu Rimavská Sobota a náklady sa vyšplhali nad 400000 korún. Zväz nemal toľko prostriedkov a čiastočne bola výstavba financovaná z úveru a pôžičiek. Vo vnútri novej budovy vznikla veľká slávnostná sála pre 700 ľudí, jej steny boli umelecky dekorované a išlo vôbec o najväčšiu sálu akú dovtedy nemal ani jeden objekt v Rimavskej Sobote. V budove sa ďalej nachádzali dve menšie sály, byt správcu a na poschodí bude mať sídlo skautská organizácia zväzu živnostníkov a taktiež tam boli priestory na ubytovanie živnostníkov (remeselníkov, obchodníkov...), ktorí budú mať pracovnú cestu do mesta alebo cez Rimavskú Sobotu. Priestory sa mali ďalej využívať na usporiadanie rôznych vzdelávacích kurzov, výstav, prednášok a kultúrnych podujatí. Svoj domov tam našla administratíva zväzu. Dňa 27.12.1930 bola budova slávnostne daná do užívania. Pri tejto príležitosti boli pompézne oslavy a bolo viac záujemcov o podujatie, ako bola veľká sála schopná pojať.
Prágai Magyar Hírlap zo dňa 6.6.1929 Gömör zo dňa 14.12.1930
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář