Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rimavská Sobota – krátka životnosť jedného domu.

Nedávno som dostal upozornenie od kamaráta Paľa Čipku z Rimavskej Soboty, že na ul. Jesenského, niekde medzi budovou súdnej sédrie a terajšou budovou Neuropsychiatrického pavilónu nemocnice, stála niekedy v minulosti bližšie neurčená budova. Historická ortofomapa Slovenska z roku 1950 potvrdzovala, že tam skutočne budova bola, ale žiadna dostupná stará pohľadnica ju nezachytávala. Až mi napokon doručil fotku objektu a „ľady sa pohli“. Bolo sa treba vrátiť časom do roku 1936 a pre lepšie pochopenie situácie sa tu uvádza: Terajšia ulica Jesenského končila na križovatke s ulicou Gorkého, ďalej cesta neviedla. Od budovy súdnej sédrie sa od jej bočnej strany, v priamke tiahol plot popred väznicu a končil pri pravom rohu budovy chudobinca. Dnes ten plot končí pri ľavom rohu spomínanej budovy (bytovka oproti bývalej vojenskej správe). Terajší park nemocnice nejestvoval. Tento trojuholníkový pozemok patril mestu. Na schôdzi mestského zastupiteľstva zo dňa 26.9.1936 sa rozhodlo, že spomínaný pozemok predajú na stavebné účely. Ešte na tom istom zasadnutí bol predmetný pozemok odhadnutý na cenu v rozpätí 120 až 170 korún za meter štvorcový. Jeho novým majiteľom sa stal miestny krajčír Štefan Hudec, ktorý zároveň dostal povolenie postaviť tam jednoposchodový nájomný dom. Stavba sa umiestňovala k bráne do väznice (aspoň vieme, že hlavný vchod do väznice bol z tejto ulice a ústil do priestoru medzi budovami súdnej sédrie a väznice). Miesto jeho výstavby sa dá určiť na chodník a terajšie parkovisko, ktoré je priamo pred vchodom do bývalej budovy okresného súdu. Podľa fotografie je zrejmé, že kedysi tam bola ulica veľmi úzka a chodník dosahoval šírku vozovky. Je možné domnievať sa, že práve táto okolnosť a rozširovanie cesty stáli za sanáciou budovy. Kedy sa zbúrala netuším, prípadným zdieľaním príspevku, sa však môžu oživiť spomienky starších pamätníkov z mesta, lebo v spomínanom roku 1950 ešte budova stála...
Fotografia je od Paľa Ćipku, kolorovanie je dielom môjho mobilu...
Zdroje : Ortofotomapa z roku 1950 a Gömör zo dňa 27.9.1936