Jdi na obsah Jdi na menu
 


Osamostatnenie obce Bottovo

15. 8. 2019

20190823_160822.jpgNoviny GEMER-MALOHONT uverejnili v čísle 39 zo dňa 22.9.1928 obsiahlu správu z tejto udalosti pod názvom : Národná slávnosť na pohraničí. Osamostatnenie obce Bottovo – Obžinky. Ešte pred ôsmimi rokmi mali Coburgovci neďaleko Dubovca pustatinu Gerňovo, ktorá bola cez dlhé roky nájomníkmi využívaná a vyžitá. Keď sa začala prevádzať pozemková reforma, Coburg ponúkol túto znehodnotenú pustatinu k parcelácii. Pridelení boli na ňu legionári Česi a Slováci, pre ktorých boli vystavané primerané obytné domy tak, že každému kolonistovi bol umiestnený dom v blízkosti jeho pozemkov. Povstala dva kilometre dlhá kolónia s peknými novými domami ale so zanedbanou a planou zemou. Naši kolonisti sa však toho nezľakli a neodstrašili ich ani nezdary prvých rokov, od húževnatej a vytrvalej práce. Obrábali svoje polia v pote tvári, dávali zemi to, čo jej celé roky chýbalo a keď aj nevydala primeranú úrodu, tak nezúfali lebo vedeli, že aj človek po ťažkej nemoci potrebuje dlhší čas na zotavenie. Pri tom ich práca bola plánovitá, odborne výskumná a popri nahradení chýbajúcich látok v pôde, zaviedli aj melioráciu. Takto zem za dlhé roky natoľko prepracovali, že tohto roku vydala už značne lepšiu úrodu, ba na mnohých miestach v celom Feledínskom (Jesenské) okrese najlepšiu. Z čoho je ponaučenie, že zem treba obrábať nielen rukou ale v prvom rade rozumom. Keď sa naši legionári a rodáci z Oravy (pustatina Leánymező) na svojich pozemkoch udomácnili, občania dvoch pustatín (Gerňovo a Leánymező), združili sa v obec. Túto bolo treba pomenovať a za menom nešli ďaleko. Veď máme mnoho významných ľudí, ktorí si zaslúžia, aby ich pamiatka bola uctená. Botto, básnik Ján Botto, spisovateľ a historik Július Botto, poslanec a básnik Dr. Ing. Ján Botto. Všetci veľmi mnoho vykonali za národ a tak pomenovali svoju obec Bottovom. Slávnostný akt osamostatnenia a pomenovania obce sa tak udial dňa 16.9.1928. Na začiatku obce privítalo bandérium statných roľníckych mladíkov prichádzajúcich hostí, ktorí sa zo všetkých strán húfne hrnuli. Zastúpená bola Rimavská Sobota, Jesenské, Rimavská Seč, Dubovec, Slávikovo, Martinová, Chrámec atď. Poslanca Dr. Ing. Jána Botta uvítala milým príhovorom žiačka Maruškinová a za tým mu spolu so Štefkovou, podali podľa staroslovanského zvyku chlieb a soľ. Potom tiahol veľký sprievod s hudbou na námestie, kde bola slávnosť. Starosta Ján Kulik privítal všetkých prítomných a učiteľ Anton Vanický zahájil slávnosť príhovorom v ktorom zdôraznil, že novoutvorená obec usporiada si k 10 ročnému jubileu trvania československej republiky, slávnosť obžinkovú podľa staroslovanskej tradície. Slávnosť osamostatnenia obce, jej pomenovania, zvolenia prvého svojho čestného občana a súčasne aj pamiatku 80. výročia zrušenia poddanstva. Na to sa ujal slova Dr. Ing. Ján Botto, ktorý slávnostne prehlásil a upozornil všetkých prítomných i neprítomných občanov pohraničia, že výsledkom ťažkej a úmornej práce za oslobodenie nášho národa a Slovenska, je aj táto novoutvorená pekná obec. Sloboda nepadla hotová do lona, národní pracovníci prácou, legionári krvou ju vydobyli preto, aby sme mohli žiť v novej vlasti ako ľudia a nie ako predtým otroci. Veľkým výdobytkom v novom štáte je aj zákon o pozemkovej reforme, ktorú práve tu vidíme uskutočnenú. Predtým táto zem patrila jednému človekovi, ktorý ani nevedel o nej, že ju má a teraz ona živí do 300 ľudí. Na nej povstala nová obec po našom dedina. Dedina má v národe veľký význam, dediny nám zachovali národ a nie mestá. Takou baštou tu na pohraničí je a isto aj bude, táto nová obec, zaručujú to jej statoční a usilovní obyvatelia. Všetkých srdečne pozdravuje a praje im ďalší úspech v práci. Starosta Ján Kulik vyhlasuje, že občania si pomenovali svoju novú obec Bottovom, z úcty k pamiatke významných mužov v národe Bottovcov a ich reprezentanta, poslanca Dr. Ing. Jána Botta, obecné zastupiteľstvo zvolilo za svojho čestného občana. Odovzdá mu tak diplom čestného občianstva a hovorí : Hrdí sme na to, že ste našim občanom a budeme sa usilovať, aby ste aj Vy bol hrdý na nás. Poslanec Dr. Ing. Ján Botto ďakuje menom už odpočívajúceho básnika Jána Botta a historika Júliusa Botta, za uznanie ich práce ako aj uctenie pamiatky, ktorá sa zachová v pomenovaní obce na pohraničí. Ďakuje za vyznačenie jeho osoby tým, že ho zvolili za čestného občana, usilovať sa bude čo najviac dobrého pre svoju obec vykonať. Po tomto mu dievčatá Pakostová a Rímska podali veniec ako dobrému hospodárovi. Nasledoval spev miešaného zboru a recitácie predniesli Barták s Hronom. Slávnosť bola ukončená nenútenou ľudovou veselicou a tancom. Prajeme si, aby obec Bottovo prekvitala a robila dobrý chýr tým, ktorých meno nosí.

 

Zdroj : Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote – noviny GEMER-MALOHONT roč. 1928 čís.39. (Text je pôvodný s malými jazykovými úpravami)

Foto : Dr. Ing. Ján Botto, známy aj pod pseudonymom Ivan Krasko