Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrat k hradu Muráň

 

Pokiaľ sme márne čakali na návrat Jágerského biskupa Antala Veranciusa a nemali sme o ňom žiadne správy, tak aby sme zbytočne nemárnili čas, nechali sme v Jágri Františka Pesthyho s plnou mocou a my sme sa na rozkaz Vášho veličenstva presunuli do Muráňa. Do hradu Muráň sme dorazili dňa 6. februára 1558. Hradného kapitána Menyharta Maskóa sme nezastihli doma, ale ako sme sa dozvedeli, tak ho Vaše veličenstvo, český kráľ …atď. pozvalo k sebe do Viedne. My sme sa však na základe Vášho nariadenia rozhodli vykonať aj v jeho neprítomnosti  dôkladnú prehliadku a naše zistenia Vaše výsosti  predkladáme.

Začali sme sa venovať pevnostnému systému a musíme konštatovať, že zatiaľ sa nepostavilo skoro vôbec nič iba ak tak z čias Baša, keď na hrad podnikli útok španielske vojská. Tak odvtedy bola odlesnená hradná skala, ale nie v dostatočnej miere a delami rozstrieľané hradné múry sú len veľmi slabo opravené. V priebehu tohto roka, keď sa hradným kapitánom stal Maskó, tak ku svojmu príbytku dal postaviť malý domček. Okrem tohto sú po nádvorí hradu roztrúsené búdy, bez akéhokoľvek  poriadku a usporiadania, komu kde sa páčilo, tak tam postavil drevenú búdu, čo je skôr na prekážku pre hrad ako na osoh (Nech to Boh nedopustí), ale ak by vypukol požiar a pridal sa vietor, čo by pre vysokú polohu hradu nebolo nič nezvyčajné, pretože tu zvyčajne fúka silný vietor, tak máme obavy, že hrad by pohltili plamene a premenili na popol. Tieto stavby sú totiž väčšinou z dreva a nie sú tu žiadne hasiace nástroje a v hrade nie je ani voda na hasenie požiarov.

Preto sme dôrazne upozornili zástupcu kapitána ako aj vojakov, aby boli pripravení pre potreby prípadného požiaru a v týchto pohnutých časoch aby dbali, že nikto či už ľsťou, alebo za použitia klamstva nevedel založiť požiar, a aby nepustili do priestorov hradu žiadnu neznámu alebo podozrivú osobu. Okrem tohto blízko brány, kde sa vchádza do hradného areálu, tak tu dal Bašo ešte predtým, ako bol hrad napadnutý, vybudovať val čiastočne za použitia dreva ako aj zeminy. Tento val sa následkom dažďov rozpadá a je nevyhnutné ho opraviť do pôvodného stavu, ale vhodnejšie by bolo použiť na stavbu valu kamene aj z dôvodu  obavy pred požiarom.  V priestoroch hradu sa nachádza aj jeden mlyn s dvomi mlecími kameňmi, ktorý dal postaviť niekdajší dvorný sudca Peter Fajgel, tento mlyn do dnešných dní vynikajúco plní svoju úlohu. Ak máme otvorenejšie hovoriť o hradných stavbách, tak je nevyhnutná výstavba, pretože stavby sú chatrné a hrozí im zrútenie, v niektorých častiach sú drevené opery, aby budova vôbec stála.  Chýbajú primerané priestory kde by sa mohli uskladniť potraviny ako aj výzbroj.

Spomínané veci sú uložené v nevyhovujúcich priestoroch a sú uložené krížom krážom.  Takže, tu sa nedá nájsť ani sklad obilia a nedá sa nájsť ani zbrojnica. Budova, kde teraz držia obilie, je z dreva, ktoré sa však už rozpadá, a pokiaľ by nebola podopieraná, už dávno by sa bola rozpadla. Na uskladňovanie múky sme nenašli jediné vhodné miesto, a preto sme našli v hrade len málo múky. Delá ako aj iné vojenské prostriedky, vrátane osobných zbraní vojakov, sú v dôsledku absencie zbrojnice pohádzané na kopu, kde ich napáda hrdza a hrad by sa dostal do ohrozenia, ak by sa stalo nejaké nešťastie. Triezvy rozum nám prikazuje, že je nevyhnutné vykonať výstavbu, berúc do úvahy, že dovoz potrebného materiálu by mohol spôsobiť ťažkosti, pretože poddaných je tu málo, ktorých časť odvliekli turecké vojská a časť pred nimi ušla na bezpečnejšie miesto.

V hrade sa síce nachádza 16 ťažných koní, ale tieto sú potrebné na dovoz dennej potreby dreva a piva, a aj na toto ledva postačujú. V hrade sa okrem kameňa nedá nájsť žiaden iný stavebný materiál. Vzhľadom na to, že z časového dôvodu nie je možné vykonať okamžitú výstavbu, vytýčili sme najdôležitejšie veci, ktoré sa v žiadnom prípade nemôžu obísť a je nevyhnutné ich vykonať. Prvoradý je sklad obilia, a to kamenná stavba, ktorej základy nedávno už začali stavať. Ak sa táto stavba správne vyhotoví, tak spodná časť by slúžila na sklad múky a horná časť na obilie. Súhlasili sme s tým, že na stavbu môžu byť použité aj tehly a takáto stavba, či už za použitia kameňa, ktorého tu je dosť alebo tehál, je aj trvácnejšia a neohrozuje ju nebezpečenstvo požiaru ako drevené stavby. Ďalej by sme vám odporúčali na nádvorí hradu postaviť zbrojnicu tiež z kameňa, na tom mieste, kde aj teraz stojí niekoľko diel pod prístreškom alebo na mieste maštalí, ktoré sú v takom stave, že jediný silnejší poryv vetra spôsobí ich zrútenie.

Ako sme už spomínali hore vyššie, uvádzajúc nebezpečenstvo požiaru, tak pre jeho zamedzenie by sme navrhovali, aby z veží, ktorých najväčšia časť je vyhotovená z dreva, boli zhádzané dole zbytočné drevené časti, a aby boli na nich postavené nízke strechy pre prípad dažďa.  Pušný prach tu majú uskladnený na dvoch miestach, na vrchu jednej veľmi vysokej veži s drevenou strechou a na nádvorí v jednom obchode tiež s drevenou strechou, ktorý však je v priamom susedstve so spomenutými roztrúsenými drevenými búdami. Keďže nie je len priama hrozba domáceho požiaru, ale môže sa tak stať aj následkom blesku, čo je tu bežný jav. Navrhujeme z veže, kde je uskladnený pušný prach, odstrániť drevené časti, ukončenie veže nech je ploché. Z nádvoria a blízkosti obchodu odstrániť všetky drevené obydlia vojakov, aby sa prípadný požiar nemohol šíriť celým nádvorím. Berúc do úvahy, že časť hradu, kadiaľ sa dostali do jeho priestorov španielski vojaci, je veľmi ľahko prístupná, musíme navrhnúť, aby tam bola odstránená časť skalného masívu a na jeho mieste postaviť nízky múr a zakryť ho strechou, pretože tam umiestnené delá a iné zbrane sú sústavne vystavené nepriazni počasia.

Ďalej v tej časti, kde sa nachádza malá bránička, ktorou za čias Baša vnikli do hradu hajdúsi, tak vrch veže je vysoký a drevený a vo veľmi zlom stave, navrhujeme vrch veže odstrániť a namiesto toho tam postaviť nízky múr a umiestniť tam falkonety a arkebuzy, ktoré by zastavili útok nepriateľa a pokrývali by streľbou celý kopec mimo hradného areálu. Pretože múry len na niektorých úsekoch chránia hradný areál a nedá sa vykonávať pešia obchádzka a na niektorých miestach sú múry tak poškodené, že sa nedá bezpečne prechádzať po nich. Rozkázali sme, aby vojaci vyrobili drevené mostíky, po ktorých môžu bezpečne prechádzať ako v denných tak aj v nočných hodinách a vykonávať tak stráž hradu, aby sa nepriateľ nemohol nijako nepozorovane priblížiť.  Aj keď na niektorých miestach je hrad chránený vysokými útesmi, navrhujeme aj tu dať postaviť nízky múr, aby vojaci stadiaľ nespadli a mali prehľad o dianí v okolí. V areáli hradu sa nachádzajú tri staré cisterny na vodu, jedna je v dobrom stave, ostatné dve potrebujú nevyhnutnú opravu, odporúčame, pokiaľ sa dá,  aby tieto dve cisterny boli opravené. Keďže hrad trpí nedostatkom vody, za nevyhnutné považujeme, aby sa pokračovalo v kopaní studne a dokončila sa. Momentálne je vykopaná v hĺbke 17 siah (vulgo werkhklaffter) a majstri studniari hovoria, že je nevyhnutné kopať ešte 26 siah, aby sa narazilo na prameň, ktorý je v strede hradného kopca a postačil by pre potreby hradu. Majstri, ktorí hĺbia studňu, dostávajú za každú vykopanú siahu 30 maďarských forintov.

(pokračovanie zverejníme v najbližších dňoch)

Autor: Vladimír Gondáš
Zdroj: Ján Illéssy – Várvizsgálatok 1557 – 1558. Kresby hradu Muráň sú ilustračné