Jdi na obsah Jdi na menu
 


Minister z Hajnáčky

14. 4. 2014

 Narodil sa  9. júla 1830 v Dolnobelehradskej župe v dedine Ciumbrud, kde mali jeho predkovia rodový kaštieľ. Pochádzal zo starého sedmohradského šľachtického rodu, ktorý je prvýkrát písomne podchytený už v 13. storočí.  Obidvaja jeho rodičia pochádzali z barónskej vetvy rodu Kemény. Jeho otec bol štátnym tajomníkom na ministerstve vnútra a jeho syn Gabriel ho výrazne predbehol a pozdvihol rod Kemény, stal sa politikom a spisovateľom.

 

Niektoré jeho reformy prevzali aj okolité štáty. Do svojich 14 rokov bol vychovaný v rodičovskom dome v Csekelaka, jeho  ďalšia výchova prebiehala v meste Aiud  a mal takých učiteľov ako Karol Szász či Mikuláš Zeyk, učil sa právo a ekonomické vedy. Po skončení revolúcie jeden rok študoval na baníckej akadémii v Banskej Štiavnici,  potom odišiel s grófom Degenfeldom na Berlínsku univerzitu, precestoval Nemecko a Švajčiarsko až sa v roku 1852 vrátil domov do Sedmohradska. V revolučných rokoch 1848/49 slúžil v Debrecene na ministerstve, ktoré viedol Ladislav Csány, po zložení zbraní celý svoj život zasvätil politickým vedám a ich štúdiu.

Jeho prvé publikácie začínajú vychádzať od roku 1855 a už v roku 1863 ho Maďarská kráľovská akadémia prijíma za svojho člena. Od roku 1865 bol členom Maďarského snemu, zastupoval Sedmohradsko, obvod Alba Iulia. Po páde Lónayho kabinetu bol členom tzv. „večernej strany“, ktorá utvorila fúziu s odstúpeným ministrom. Gabriel Kemény sa stal štátnym tajomníkom ministerstva vnútra, čím dosiahol post, ktorý zastával jeho otec,  stalo sa tak v roku 1872.  Jeho vrcholné obdobie však ešte len prichádza, v roku 1878 je vymenovaný za ministra financií (zahŕňal aj poľnohospodárstvo a obchod),  tento post zastáva do roku 1882. Za jeho obdobia boli podpísané obchodné a colné zmluvy s Nemeckom a Talianskom, spoločné colné priestory s Bosnou a Hercegovinou, Istriou a Dalmáciou. Pod jeho vedením ministerstva vstúpil do platnosti zákon o registrácii morských lodí, lesnícky kódex – ktorý bol v Európe uznaný ako vzorový, zákon na ochranu viniča proti škodcovi  Fyloxérou a opatrenia voči moru hovädzieho dobytka.

Dal postaviť v Kőbánya inštitúciu na skúmanie moru ošípaných, ktorá zároveň slúžila aj ako šľachtiteľská stanica a v Európe to bolo jedinečné zariadenie svojho druhu.  Ako uznanie za svoju prácu ho v roku 1881 cisár dekoroval rádom železnej koruny 1. stupňa, išlo o jedno z najvyšších rakúsko-uhorských vyznamenaní.  V Maďarskej historickej spoločnosti bol od roku 1877 tretím podpredsedom, 1878 druhým podpredsedom a od roku 1887 riadil túto inštitúciu ako predseda. V histórii ostane uchovaný jeho prejav z roku 1886, ktorý predniesol pri príležitosti 200-ročného výročia oslobodenia Budínskeho hradu spod tureckej nadvlády.  V roku 1886 ho zvolili za čestného člena Maďarskej akadémie vied. Osobne otváral výstavu v Stoličnom Belehrade v roku 1879, kde bolo 2778 vystavovateľov.

Zaslúžil sa o záchranu a šľachtenie tradičného Maďarského, Tura domáceho, keď v roku 1881 otvoril šľachtiteľskú stanicu v Turde zo 400 kusmi dobytka. Podporoval chov a šľachtenie koní, zo západnej Európy importoval viac druhov hovädzieho dobytku. Zaslúžil sa o vznik a výstavbu vzorovej vínnej pivnice, podporoval vinohradníkov a vincúrov. Za jeho éry boli postavené a otvorené školy pre vincúrov, v roku 1880 v Aiude a v roku 1881 v Ménesi. V roku 1881 sa zaslúžil o vznik šľachtiteľského strediska na osivá v Budapešti.  Veľké úsilie vyvinul aby boli dosiahnuté výsledky pri pestovaní obilnín, sladového jačmeňa, ľanu a experimentoval aj zo sadením ryže.

Na zaznamenanie jeho celej politickej, spisovateľskej a pracovnej činnosti, by bolo možné spísať celú knižku. V danom prípade ide len o veľmi okresanú stať, aby sa čitateľom priblížila aspoň kúsok jeho osobnosť. V našom regióne sa zapísal do histórie skutočnosťou, že v roku 1882 sa za jeho éry začala stavať poľnohospodárska škola v Rimavskej Sobote. Barón Gabriel Kemény umiera 23. októbra 1888 na svojom majetku v Hajnáčke. Bol majiteľom kúpeľov v Hajnáčke, avšak napriek ich jedinečnosti a mnohým župným výzvam, došlo k ich zániku a to je jediná škvrna, ktorú som našiel v súvislosti s jeho osobou.

Pramene: http://www.kemenyinfo.hu/content.php?s=portalmain&id=f75dxy8ijk7xf0u8&f=art1&activate=8&subactivate=0http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/browse?type=atitle&index=676454&key=kemeny%02%20gabor%02%20baro%02%201830%201888%01baloldal%20

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář