Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kúpele Hajnáčka

15. 9. 2015

Dovolím si teraz odbočiť od Hodejova, nie že by som vyčerpal všetky údaje ale aby som čitateľov zoznámil aj z inými atraktívnymi lokalitami ktoré žiaľ už nie sú súčasťou nášho života. Kúpele v Hajnáčke uvediem v dvoch etapách, v prvej (dnešnej) nahliadneme do otvoreného listu ktorý poslal Dr. Tomáš Kún majiteľovi kúpeľov barónovi Gabrielovi Keménymu, v strede 19. storočia. V druhej sa pozrieme ako v prvej polovici 19. storočia v novinách lákali návštevníkov do týchto kúpeľov.

      Jeden taký minerálny prameň jestvuje v Gemerskej župe, na východnom okraji, presne na úpätí bukovej hory, ktorá určuje hranice z Novohradom – momentálny stav prameňa ešte nie je význačný ale čaká ho budúcnosť veľká a žiarivá, akou sa môžu pýšiť kúpele pri Balatone a v Sliači, ak jeho majiteľ zoberie do úvahy zákony umenia a túto surovinu príjemne spracuje. Táto minerálna voda sa nachádza v Hajnáčke a jeho majiteľom je barón Gabriel Kemény,  pre ktorého sa raz stane jeho baňou pokladov, ak sa vážne postaví k takejto minerálnej vode a okolo kúpeľov, spraví postupne kroky ktoré sú nevyhnutné na vonkajšie ako aj vnútorné úpravy, na zušľachtenie a skrášlenie – pre krásu a pohodlie pritom každoročne investovať, pretože každá investícia sa mu časom zúročí plným priehrštím.

      Minerálna voda z Hajnáčky je vynikajúco železitá a z hociktorým našim podobným prameňom môže súťažiť. Je železito uhličitá z voľným kysličníkom uhličitým a obsahuje všetky ostatné dôležité prvky. Je príjemná aj ako nápoj, a príjemná na dotyk a dá sa transportovať aj na ďaleký vidiek za pomoci valcových fliaš typu „suliguli“. Okrem prameňa pitnej vody, sú tu aj dva pramene pre potreby kúpania, jeden silnejší a druhý slabší, ktoré majú tak vysoký obsah železa, že pri dotyku zanechávajú na pokožke stopy nánosu. A ešte malý prameň ktorý ľudia nazývajú ako očný prameň. Názov je odvodený od faktu, že ľudia z očnými chorobami ho používajú z vynikajúcimi účinkami. Všetky pramene napriek terajším veľkým suchám sú vynikajúco zásobené vodou.

      Účinky týchto minerálnych vôd sú počnúc obsahom železa vzrušujúco posilňujúce a v nich rozpustné soli a ich priaznivá kombinácia sú tak upravené, že upravujú zloženie krvi, účinkujú na dehydratáciu, na vyčerpaný organizmus, na náhlu slabosť a z vynikajúcimi výsledkami ich používajú muži aj ženy.

      Čo sa týka prostredia a ovzdušia, vo všetkých ukazovateľoch sú zdraviu prospešné. Samotné kúpele sú na južnej strane bukového lesa, ležiace v doline ťahajúcej sa na severovýchod a na západnej strane je nad nimi vrch z vinicami a severozápadne ležiace pohorie a ruiny hradu Hajnáčka spolu z návrším vytvárajú bránu do prostredia ktoré je chránené a tak aj juhovýchodne je dolina chránená pred premenlivým veterným počasím, čo je vzhľadom na kúpele nemalá výhoda. Takto bohato sú chránené Hajnáčske kúpele pomocou prírody a len od majiteľa závisí či  sa za krátky čas,  vyšvihnú na 1. triedne kúpele.

      Aby sa toto z určitosťou naplnilo je nevyhnutné uskutočniť nasledujúce kroky :

1,-  Vodám z prameňov by sa mal vykonať súhrnný rozbor, ako kvalitatívne tak aj kvantitatívne, aby jasne vynikli zložky minerálneho prameňa, ich vzájomný pomer a na tomto základe určiť, na aký druh onemocnení a v akej miere sa dajú využívať. Určiť ktorý kúpeľný prameň je využiteľný na konkrétne onemocnenie a v ktorom ročnom období. Bez takéhoto rozboru, je to len tipovanie účinku niekedy s pozitívnymi ale môže byť aj z negatívnymi účinkami na ľudský organizmus pre návštevníkov kúpeľov. Aby sa predišlo poškodeniu dobrého mena Hajnáčskych kúpeľov, je nutné urobiť tento rozbor a pokiaľ viem bol zatiaľ vykonaný len rozbor jednotlivých prameňov a je nevyhnutné urobiť rozbor keď sú tieto pramene zlúčené. Rozbor by mal urobiť odborník, ktorého meno je vo verejnosti uznávané a neboli by pochybnosti o jeho výsledku, ktorí by mal byť následne zverejnený krajinnej tlači alebo vydaním samostatnej prílohy

2,-  Je nevyhnutné aby takéto zariadenie malo svojho vlastného lekára. Bez lekára by tieto kúpele nemali cielene navštevovať ani osoby ktoré nemajú zdravotné komplikácie, nehovoriac o osobách ktorým by tieto kúpele boli odporúčané. Len lekár môže odporučiť ktorý prameň je na aké ochorenie vhodný na pitnú kúru a ktorý na kúpeľné alebo iné využitie. V tomto smere ešte neboli vykonané v kúpeľoch žiadne opatrenia a môžu mať za následok odliv pacientov, pretože nevhodné použitie môže spôsobiť zdravotné indispozície.

3,- V každých kúpeľoch je dôležité aby chvíle v nich strávené boli príjemné. Bez tohto pocitu ani ten najlepší liečebný prameň nedosiahne želaný účinok. Preto je tu nevyhnutný lekár aby určoval v závislosti od zdravotného stavu, liečebný postup, procedúry ako aj pitný režim a stravu podľa potrieb pacientov. Z tohto titulu sú veľké medzery v kúpeľoch v Hajnáčke kde ich nájomca sa nevyzná do chodu kúpeľov nevie využiť ich prednosti a návštevníkom neponúka služby tak ako by to bolo potrebné.

4,- Z hľadiska pohodlia je tu veľa vecí čo sa musia udiať v týchto kúpeľoch. Patrila by sa spoločenská miestnosť, dostatočné množstvo izieb pre návštevníkov vybavené primeranými zariadeniami. Chodníky na prechádzku vysadené ozdobnými kríkmi a stromami. V Hajnáčke sú bukové hory vybudovať do nich turistické chodníky a urobiť všetko preto aby návštevníci kúpeľov neležali unudene na izbách ale mali možnosť svoj čas príjemne stráviť.

5,- V kúpeľoch je veľkým nedostatkom, že pitný prameň nie je dostatočne vybavený a ohradený, každodenne si stadiaľ načierajú ľudia vodu z krčahmi, ktoré sú špinavé a tým pádom znečisťujú vodu prameňa, na návštevníkov kúpeľov má táto skutočnosť odpudzujúci efekt. Samozrejme k tejto vode ktorú nám dal do daru boh, by mali mať prístup aj tie najchudobnejšie vrstvy ale treba tu urobiť poriadok. Zástupca pána baróna, pán Peter Simonfy prisľúbil v tomto smere nápravu s tým, že za pár dní vykoná potrebné opatrenia.

     

      Tento prameň mňa osobne veľmi nadchol a moje presvedčenie je také, že tieto kúpele majú veľkú budúcnosť. V záujme trpiacich ľudí prosím majiteľa pána baróna aby vykonal všetky nevyhnutné kroky a zveril tieto kúpele do takých rúk čo sa o ne postarajú.

 

Poz. autora : Text otvoreného listu som skrátil snažil som sa zachytiť podstatné veci a je škoda že aj tieto kúpele zanikli. Pripadá mi to tak, čo je v Gemeri všetko treba zničiť

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář