Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hrad Veľký Blh

14. 4. 2014

Pomerne málo známy Slovenský hrad, jeho história je ako tak podchytená, postihol ho však s  najväčšou pravdepodobnosťou osud Hodejova a to, že zostatky hradu boli rozobraté miestnymi obyvateľmi na stavebný materiál. Až na časti dvoch pásov kamenných hradieb ktoré boli okolo hradu, sa prakticky nezachovalo nič, len náznaky budov a cisterna na vodu. Pokúsim sa získať obraz o budovách ktoré stáli v areáli hradu.

Záchytným bodom sa mi stáva Inventárium, ktoré vyhotovil Ján Hottmár dňa 30. októbra 1662¹ súpis sa týka potravín v hrade, počet zvierat, slamy, obilnín a sena. V dome šafára sa nachádza 25 sudov rezanej kapusty, miera je uvádzaná ako gönczi, objem sudu je v prepočte 352,5 litra, ďalej sú tam dva sudy kapustných listov. V dlhej pivnici sú tri sudy vína a sud medového piva, tento je uvádzaný mierou átalag, čo v prepočte znamená 75 litrov. Nachádza sa tam v tejto miere aj 12 sudov sadla. V bašte pod názvom Dobolo je uložených 57 kusov kamennej soli. Názov bašty neviem odvodiť, za predpokladu, že by sa jednalo o preklep a správne by bolo Doboló, mohlo by to byť označenie alebo odkaz na bubeníka, ale to je len úvaha. 

V dlhom paláci je ľan 45 kila, prepočet na dnešné miery je v priemere 62,5 litra na jednu kilu, ďalej je tam jedna dieža masla o objeme 23 icce, jedno icce zodpovedá rozpätiu 0,7 až 0,8 litra, pšenica v množstve 340 szapu. Szapu je staro turecké slovo a znamená drevenú nádobu, ako miera je pohyblivá v rozpätí od 163 do 217 litrov. Vedľa zeleného domu v pitvore je 36 szapu pšena, dva koláče vosku, tri pokrovce z ovčej vlny, 4 szapu ľanových semiačok. V paláci pri kruhovej bašte je 87 szapu pšenice, 37 szapu hrachu, 2 szapu kaše z pohánky, 1 szapu kaše z pšena. V kruhovej bašte je 63 szapu šošovice a 4 slaniny. Na dlhej povale je uložených 712 szapu ovsa, 270 szapu špaldy, 247 szapu jačmeňa, 70 szapu múky a 6 szapu chmeľa. V cechovom  dome je 53 kusov kamennej soli, med raz o objeme 43,5 icce, potom 31 icce a v dvoch hrncoch 20 icce. V dome na výrobu octu, 4 sudy miera gönczi a 7 sudov miera átalagh. V dolnom hrade sú dva kŕmniky, v mlynoch 8 kŕmnikov, na majeroch 215 kŕmnikov. 33 včelstiev a cirok bez udania miery, len číslica 3. V stodole pod hradom pšenica v stohu cca 260 snopov, v prvej stodole 203 snopov, v druhej 223 snopov, ovos v stohu cca 195 snopov s druhom 180 snopov a jačmeň 31 snopov.

Z tohto súpisu je možné určiť, že vo vnútri hradného areálu sa nachádzali dva paláce, pričom jeden bol podpivničený, boli tam dve bašty, jedna kruhová, tvar druhej je neznámy, dom šafára, zelený dom a dom na výrobu octu a bližšie nešpecifikovaný je aj dolný hrad.

Zaujímavejšou listinou je však Inventarium seu Conscriptio Bonorum Baloghiensium zo dňa 20. decembra 1670², kde je aj dôkaz, že hrad prešiel prestavbou. V areáli hradu už nefiguruje zelený dom, ale uvedená je zelená bašta, s najväčšou pravdepodobnosťou tu došlo k prestavbe pôvodného zeleného domu. Súpis obsahuje  počet výzbroje a výstroje v budovách hradu ako aj baštách, oproti predchádzajúcim údajom pribudol aj suchý mlyn. Súpis je vyhotovený v latinčine, popretkávanej maďarskými výrazmi. Obrovský problém mi spôsobuje doslova lúštenie ozdobných písmen a je mi jasné, že  úplnú identifikáciu, resp. preklad by musel urobiť znalec. Doslova to podľa môjho laického pohľadu vyzerá ako mix gotickej kurzívy a bastardy.  Pre ilustráciu uvediem plný názov prvej bašty – „In Propugnaculo Vulgo Paraszt Bástya dicto“. Názov Paraszt v maďarčine znamená poddaný- sedliak možností na pomenovanie by bolo viacej a netrúfam si polemizovať. V bašte je uvedené jedno delo, bližšie ho nedokážem popísať, a potom je tam : „Item Seregh bontó, quatuor fistulas“ určujem ju ako organovú pušku so štyrmi hlavňami. Ďalej bašta pod názvom Dobolo, prvý výraz doteraz neurčený, ďalej je jedno delo z bronzu, prachová náplň štyri libry. Ďalšia bašta je pod názvom Zelená, lokalizované tri delá, bližší popis neznámy, jeden mažiar na 8 librovú náplň. Jedna tarasnica na lafete, 13 arkebúz. Ďalšia bašta je pod názvom šľachtická, resp. patriaca šľachte, lokalizované jedno delo a štyri arkebuzy. Nad dreveným domom sa nachádza delo, bližšie určiť neviem. Odtiaľ vyššie je uvedené ďalšie delo, orgánová puška so štyrmi hlavňami, štyri arkebuzy. V paláci je pušný prach nezisteného objemu  v počte 11 (čoho ?), osem pištolí, tri muškety, jedna arkebuza. Zvyšok sa mi nepodarilo určiť. V dome na výrobu octu je 7 sudov ovocného a vínneho octu, v pivnici 70 sudov vína a sedem sudov sadla, zásob obilnín je viac ako 2000 jelšavských  metrít.

Podľa tohto súpisu teda vieme určiť, že v roku 1670 hrad disponoval štvoricou bášt, pod menami Dobolo, Zelená, Šľachtická a Poddanská. V porovnaní s rokom 1662 teda pribudli dve bašty, možno je to dôkaz prestavby hradu, resp. jeho opevnenia vykonaného Františkom Wesselényim.  Spisový materiál by si zaslúžil väčšiu pozornosť, ja som päť stránkový dokument, značne skrátil a uviedol som len údaje, o ktorých som si bol istý, aj keď prípadný omyl nevylučujem.

Celkove je o Veľkom Blhu  dostatok písomností, opis majerov, mlynov, stav po zničení hradu v roku 1677, možno sa niekedy v budúcnosti k tomuto vrátim.

Autor: Vladimír Gondáš

Pramene:

1 – UC 25 : 3
2 – UC  2 : 24
Foto : www.zamky.sk