Jdi na obsah Jdi na menu
 


História obce Čierny Potok

 

Proti Vašim kanónom staviame školy–slávnosť v Čiernom potoku, usporiadaná 133. zborom Slovenskej ligy v Hodejove sa začala ráno o 09.00 hod. dňa 4.11.1928 na železničnej stanici v Hodejove, odkiaľ sa odobral zástup hostí odprevádzaný 25-členným jazdeckým bandériom na čele so Šulekom, k pustatine Durenda, kde pri slávobráne privítal účastníkov Jozef Palášthy učiteľ, so srdečným príhovorom. Žiak Ján Hronec básničkou a dievčatá v krojoch Elena a Marta Krnáčové, Katarína a Mária Sebíňové a Ira Mikušová ich privítali s chlebom, soľou a kyticami.

Na privítanie odpovedal inšpektor Ján Uram, potom sa pohol veľký slávnostný zástup cez Durendu na Čierny Potok. Stavenisko školy leží na krásnom mieste a vykopané základy budovy hlásajú začatie veľkej práce. Tu bola postavená vkusne upravená tribúna zo základným kameňom a zástupca Okresného úradu Gejza Honécy z Felediniec srdečnými slovami zahájil slávnosť. Spevokol učiteľského ústavu z Lučenca zaspieval hymny, na čo školský inšpektor Ján Uram povedal slávnostnú reč. Vyzdvihol význam jubilejných osláv, menovite keď sa tieto dejú stavbou slovenskej školy, ktorá má rozsievať slovenskú kultúru, ktorá má vychovávať statočných, pracovitých, vzdelaných a povedomých občanov československej vlasti, ktorá má stáť na pohraničí ako kultúrna bašta proti nekultúrnym nápadom nepovolaných štváčov, rušiteľov pokoja a mieru.

Do neúrodných vrchov vytisnutí Slováci sa vracajú na úrodnejšie kraje, kde nachodia len maďarské školy, preto Školská Matica Slovenskej Ligy zakladá im školy a stavia školské budovy. Z týchto škôl nebude sa rozširovať nepriateľstvo voči spoluobčanom Maďarom, s tými Slováci v pokoji žijú a budú nažívať, čoho dôkazom je i to, že maďarský statkár Ladislav Szabó z Hodejova, nadchnutý snahou po kultúrnom povznesení Slovákov, venoval pre stavbu slovenskej školy pozemok na najkrajšom mieste svojho majetku, ktorý bol Slovákom rozparcelovaný. Za tento jeho skutok vyslovuje mu poďakovanie. V zastúpení referátu ministerstva školstva ocenil zásluhy Slovenskej ligy, ktorá im v krátkom čase dopomôže ku krásnej novej školskej budove. Svoju reč zakončil posolstvom pána prezidenta, povedaným národu k 28.10.1928, aby sme všetko nečakali len od štátu ale ako občania, spolčení na rozumovom a mravnom základe, všetci pracovali na udržaní a zveľadení Československej republiky a posolstvom nášho drahého zosnulého generála Štefánika, aby sme sa v láske skutočnej všetci milovali a rozumeli si. Konečne privolal tým nespokojným susedom za hranicami: Proti Vašim kanónom staviame školy. Svoju reč aj tlmočil tu prítomným Maďarom, maďarsky. Na to zaspieval spevokol oduševňujúcu pieseň „Hor sa bratia, hor sa k činu, za tú našu Slovenčinu“.

Ladislav Szabó statkár, privítal celé slávnostné obecenstvo v tomto najkrajšom kútiku jeho majetku, kde rád počúval štebot vtáctva a tešil sa hojným úrodám zeme, kde bude stáť stánok kultúry pre dobrých a pracovitých Slovákov. Pozemok nevenoval škole preto, aby sa tento jeho skutok rozhlasoval svetu, ale aby im aj on prispel malou hrivnou k založeniu školy pre tých ľudí, ktorých miluje. Vedúci notár Štefan Varga z Hodejova víta obecenstvo a klania sa významnej slávnosti v mene obyvateľov Obvodného notariátu a Zväzu notárov, na tom mieste kde pred 500 rokmi prešlo statné husitské bratstvo a zaujalo mečom Hodejov. Teraz nie mečom, ale kultúrou chceme udržať našu pôdu a našu vlasť, čoho dôkazom je i stavba tejto školy. Gejza Takáč, v zastúpení susedného Okresného úradu z Rimavskej Soboty, vyslovuje radosť nad tým, že jubileum republiky sa oslavuje stavbou školy. Následne vystúpili s príhovormi Anton Vanický učiteľ z Bottova, Július Gallo učiteľ z Hodejova, Štefan Kurek miestny roľník a žiak Gregor Chovan. Po ukončení spevokol zaspieval pieseň : „Hej tie naše rodné nivy“ a vedúci notár Varga slávnosť ukončil. Po zaspievaní hymny: „Hej Slováci“ sa obecenstvo rozišlo. Pri spoločnom obede v Hodejove odznelo viac zdravíc, prehovoril kandidát učiteľstva Vladimír Manica, učiteľ Jozef Palášthy a evanjelický farár Karol Baráth maďarskou rečou víta pokrok v školstve, ktorého odzrkadlením bola aj táto slávnosť.

Ako vidíte, stavba takej základnej školy nebola kedysi jednoduchou záležitosťou, spravili z toho kultúrno-spoločenské podujatie, čo už v dnešných časoch asi nehrozí, skôr školy zanikajú ako vznikajú. Zakladajúca listina aj s podpismi zúčastnených osôb bude vystavená ako exponát Múzea regiónu Údolie Gortvy v Hodejove. Obec Čierny Potok bude súčasťou novo vznikajúceho múzea. K vzniku článku prispel Obecný úrad v Čiernom Potoku fotografiami, textová časť je upravovaná z novín Gemer – Malohont zo dňa 10.11.1928 číslo 46.

Autor: Vladimír Gondáš

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář