Jdi na obsah Jdi na menu
 


História Gemera: Hrad Muráň

 

 

 

Po dlhšom hľadaní som sa konečne dostal do štádia, keď sa bude dať rozviesť život na našich hradoch v období stredoveku, na môj žiaľ to nebude hrad Hodejov, ale ďalší z nášho malebného kraja, a to hrad Muráň. K tomuto sa mi podarilo sústrediť slušné množstvo materiálov a dnes sa budeme venovať listu, ktorý napísala Anna Mária Széchy dňa 7. mája 1665 v Bratislave.

Pôvodný názov: Instructio pro Generoso Domino Joanne Bene de Nandor Arcis nostrae Muran Capitaneo. Takže sa pozrieme, aké inštrukcie dostal kapitán hradu Muráň Ján Bene Nándori.

Pán kapitán od nás vydané inštrukcie, nech sú tak prispôsobené, aby boli v kontexte s článkami od významu sa v ničom neustupovalo ale tie načasovať a trvale sledovať a sú rozvedené v tomto poradí:

1 – V hrade sa nachádzajúcimi úradníkmi a dôstojníkmi musí byť pekná zhoda a dobré dorozumievanie, aby pre nesúdržnosť nedochádzalo k zmätkom, nech tam nie je nenávisť, ktorá je častým javom, že dôstojníci sú nepriateľmi a pre akékoľvek opevnenie sú nebezpečenstvom.

2 – Žiaduca je preto čulosť a dávanie veľkého pozoru, aby večer v určený čas boli zavreté hradné brány veliteľom hradnej stráže, dohliadnuť, aby boli zvyčajným spôsobom uzamknuté, a aby veliteľ stráže kľúče odniesol do Vašich komnát, a potom na žiadnu žiadosť alebo pokyn do rána v žiadnom prípade neotvárať hradné brány.

3 – Pri svitaní, nech veliteľ stráže odnesie kľúče z Vašich komnát, otvorí brány a do nej nech postaví stráž a v žiadnom prípade bez Vášho súhlasu, nech nikoho nepustia do hradu. Na toto treba dať usilovne pozor, a ak na určenej bráne stráž niekoho pustí dovnútra bez Vášho vedomia, v prvom prípade musí byť potrestaný tromi údermi palicou, a ak aj druhýkrát by porušil edikt, tak rozšíriť potrestanie aj na cudzieho človeka ako aj našich sluhov. Kto nemá od nás list alebo bez toho, ak by prišiel jednotlivec, do hradu nevpustiť.

4 – Každú noc vartášov a stráž plus mínus dvakrát alebo aspoň raz skontrolovať, veliteľa stráže a desiatnikov upozorniť na bdelosť a sústavne im to pripomínať.

5 – Autoritu si udržať v primeranej miere k vyššiemu ako aj nižšiemu stavu tak, aby nižší stav sa Vás bál a vyšším stavom neopovrhovať a Vaša milosť nech niektorým z nich dá primeranú úctu.

6 – Ak sa na hrade vyskytne najmenšia ruina, či už následkom veku alebo počasia a dochádza k poškodzovaniu šindľov, nech sa bezodkladne pristúpi k reparácii.

7 – Na cisterny s vodou a k nim patriace žľaby nech sú udržiavané v čistote, na to nech dáva pozor Vaša milosť.

8 – Domy, kde je uskladnené obilie, nech sa často kontrolujú, pšenicu treba bez poškodenia konzervovať, každý tretí týždeň nech sa poprehadzuje, treba tým poveriť veliteľa stráže a dvorného sudcu, nech na to oni majú na rozume.

9 – Komíny domov dajte preveriť pre zamedzenie nečakaného požiaru, ak sú zlé tak treba ich opraviť a všetkých treba na hasenie požiaru upozorňovať.

10 – Na stráženie väzňov určiť veliteľa stráže a správcu temnice, temnicu ako aj okovy každý týždeň skontrolovať, aby sa z nedbalosti väzeň nemohol oslobodiť, aby nepoškodzovali temnicu a nemohli sa prekopávať rôznymi nástrojmi, nože a železné náradia správca temnice nech vynáša von z temnice.

11 – Na domoch nech nie je burina a smeti, nádvorie hradu udržiavať v čistote a dávať ho zametať.

12 – V pivnici bašty uskladnenej munície je nevyhnutná veľká opatrnosť, ak sa vyskytne najmenšia ruina, tak okamžite opraviť, udržiavať čistotu a v týchto neistých časoch nepočúvať na hlásenia kadejakých ožranov a nemrhať strelivom.

13 – Až by sa vyskytlo nejaké zradné konanie alebo rebélia či vzbura, ak nejde len o nepatrné podozrenie tak bez ohľadu na osobu okamžite uväzniť a nás o tom rýchlo upozorniť  (levis a suspicio, sine respectu personarum). Ak je však nebezpečenstvo veľké a nedá sa situácia ináč zvládnuť, v takom extrémne naliehavom prípade aj za pomoci zbraní zabezpečiť poriadok.

14 – Bitky, použitie zbraní zakázať a kto toto poruší a bude pristihnutý, primerane podľa činu potrestať podľa trestného poriadku.

15 – Nočné potulovanie a opilstvo zakázať a po 21.00 hod. nikomu z krčmy víno, pivo alebo pálenku nedovoliť vydať a kto by toto porušil, okamžite dať do temnice a ráno ho palicovať.

16 – Veliteľ stráže, nemeckí dôstojníci alebo iní hradní dôstojníci, ak sa zistí ich lenivosť, opilstvo alebo medzi sebou budú mať rozpory, tak ich na to konanie upozornite, a ak sa nezjedná po tomto náprava, hneď nám neželaný stav posádky oznámte.

17 – Bez našej správy a bez nášho povolenia nevpustiť do hradu evanjelického duchovného, v hrade nebrániť katolíckemu náboženstvu v činnosti.

18 – Pokiaľ by sa búrili nemeckí žoldnieri, tak v prítomnosti ich dôstojníka potrestanie vykonať podľa ich zvyklostí a poriadku.                                                                                                                                     Až by však došlo k nemoci u pokrvných príbuzných a chcel by navštíviť svoj dom alebo majer a opustiť hrad, a ak jeho neprítomnosť presiahne týždeň a popíja, dajte nám to vedieť, aby sme, kým je mimo hradu, mohli zjednať úradnú nápravu. Pokiaľ by sa vzdialil na dva až tri dni, pretože má nevyhnutné dôvody, nech hrad opúšťa s takým poučením, aby sa z dôvodu jeho neprítomnosti ani náhodou nestalo ohrozenie pre hrad a jeho obyvateľov.

19 – Ak by mal niekto veľmi naliehavé dôvody na opustenie hradu, vyžiadajte si od nás usmernenie.

20 – Až by bol väčší úbytok v hrade, tak toto nezverejnite, ale okamžite nás o tom upozornite.

21 – Počas našej neprítomnosti alebo neprítomnosti hlavného veliteľa pokyny vydáva Vaša milosť.

22 – Keďže sme my Vašej milosti poskytli takúto právomoc, aby ste nie len v priestoroch hradu dávali pozor, ale aj na hospodárstvo, keď sme Vás ustanovili za veliteľa, aby Vaša milosť bola dobrým správcom majetku a vážne uvažovala, máme tam viac správcov majetkov, aby súkromne neobchodovali s našim majetkom a na náš úkor nezarábali, ale aby zisk nám bezodkladne dodali tam, kde to rozkážeme alebo kde ktorý z nich sa kde nachádza, tak ich v našom mene nie len upozornite, ale ak presahujú svoje právomoci, tak ich uväzniť a nám to oznámte. Popritom Vaša milosť našim dobrým hospodárom poskytnite všemožnú asistenciu, o ktorú požiadajú. Dajte pozor na dobročinné hostiny a treba našim poddaným dôverovať Vaša milosť, správať sa tak, aby si Vás obľúbili a motivovať ich, ináč ich neprepúšťajte, ale zoznámiť ich s poddanými iných pánov, a až im niekedy vydáme rozkaz, tak prídu k nám a budú nám bez odporu slúžiť.

23 – Poukážte Vaša milosť na dobu, keď sme sa mi starali o majetok ako aj iné správy majerov nech vidia, správcov treba upozorňovať, naháňať, aby z neschopnosti nepremeškali žiadnu vhodnú príležitosť.

24 – V hrade sa nachádzajúci náš majetok, kľúče nech si okamžite zoberie Vaša milosť a kľučiar nech si ich pýta od Vašej milosti, ale s Vašim súhlasom môže vstupovať do našich priestorov. V takýchto prípadoch nech Vaša milosť kľučiarovi pridelí úradnú osobu z hradu, čo ho bude sprevádzať a nech načúva všetkému, aby sme mi mohli pokojne tráviť naše dni ako aj Vaša milosť.

25 – Zákonné kauzy na našom hospodárstve treba vybaviť v primeranej lehote podľa zákona a vyšetriť, na iné záležitosti nech Vaša milosť postupuje tak, že môže rozhodnúť aj bez nášho vedomia a dotiahnuť vec do konca bez otáľania, preto tak, aby ste nás o všetkých incidentoch cez všetky okolnosti priebežne informovala Vaša milosť, aby sme tu vedeli, a v akom stave sú naše veci.

Na ukončenie nášho listu, pretože do článkov nevieme uviesť všetky veci a skompletizovať, mi dôverujeme na Vašu vernosť a samostatnú pripravenosť, že budete dôsledne dávať pozor na náš hrad a na naše majetky.

Tak, toto je obsah listu, ktorý poslala Mária Széchy svojmu hradnému kapitánovi do hradu Muráň, čitateľ má možnosť nahliadnuť do života šľachty v strede 17. storočia. Text je voľne preložený, keďže išlo o starú maďarčinu, popretkávanú latinskými výrokmi, mohlo v niektorých statiach dôjsť k nesprávnemu výkladu, ale v drvivej miere zodpovedá skutočnosti.

Autor: Vladimír Gondáš

Zdroj: Pavel Jedlička: Gróf Széchy Anna Máriának, Murány vára részére adott utasításal, vydané v roku 1911                                                                                                                              Foto: http://www.montazsmagazin.hu/hires-magyar-nok-szechy-maria/, Hrad Muráň: zdroj je totožný s textom článku

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář