Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žatva v Hodejove

17. 4. 2015

 

Niekedy sa myslelo na všetko a bol som „šokovaný“, keď som zistil, že existovala vyhláška povereníka výživy a zásobovania zo dňa 20.2.1946 s pripojenou pracovnou zmluvou podľa § 14 zák. čl. II. z roku 1898. Na takúto zmluvu dohliadal Krajinský úrad ochrany práce v Bratislave, telefónne číslo 25.27, 24.50. Aby sme boli v obraze, vyhláška a zákon upravuje postup žatevných prác a mne sa páči § 11. Donášanie vody – Zamestnávateľ je povinný zásobiť robotníctvo počas prác pitnou vodou. Počas žatvy a mlatby obstará si donášku skupina sama, kým dovoz poskytne zamestnávateľ.

Takáto zmluva sa vyhotovila 1.7.1946 v Hodejove a na titulnej strane je zaujímavá kolónka: Mzdová trieda I. – Muži vo veku nad 18 rokov,  mzdová trieda II. muži vo veku od 16-18 rokov, ženy a silné dievčatá, mzdové trieda III. Chlapci vo veku niže 16 rokov a slabšie dievčatá. (Zaujímalo by ma ako sa určovali silné a slabšie dievčatá). Prílohu v zmysle zákona tvorí dohoda medzi správou majetku a vedúcim žatevnej skupiny Ondrejom Krivusom z Dulova, kde sa vedúci zaväzuje – kosiť všetko obilie, v ktorom je už zahrnuté siatie v jeseni, na jar a rôzne semená, najmä hrach. Hore uvedený gazda sa zaväzuje nájsť žatevných robotníkov alebo prípadne postarať sa i strojom o skosenie všetkého obilia, ktoré patrí uvedenému majiteľovi. Žatevné práce prevedie za nasledujúcich podmienok: Jesenné osivo sa bude kosiť z deviateho dielu a je tam zahrnuté všetko obilie, ktoré bolo zasiate na jeseň. Jarné obilie sa bude kosiť z desiateho dielu, v jarnom osive je zahrnuté všetko obilie, ktoré je siate na jar, ako aj rôzne semená, najmä hrach. Diely za prevedenie žatevných prác sa vydajú priamo na parcele z krížov, vtedy žatevný robotníci dostanú svoj podiel aj so slamou a plevou. Svoje diely žatevný robotníci si odvezú sami do svojho bydliska.

K prevedeniu žatevných prác vydá sa gazdovi z potravinových článkov nasledovné: 50 kg riadne upečeného chleba, ktorý sa vydá podľa potreby a hlásenia gazdu žatevných robotníkov pre všetky páry, ktorým chlieb rozdelí gazda. 5 kg masti, spolu so slaninou pre všetky páry na celú žatvu, ktorá sa tiež vydá gazdovi k rozdeleniu podľa potreby. 30 kg zemiakov – provizórne ustálené množstvo, ktoré sa bude vydávať podľa hlásenia gazdu. Pri mlátení všetkého semena žatevný robotníci sa budú stravovať jedlom, ktoré pripraví hore uvedený majiteľ obilnín. Nemocenské sa bude platiť na polovicu. Hore uvedený gazda sa zaväzuje previesť všetky práce spojené so žatvou a s mlátením obilia a nastúpi so svojimi robotníkmi ihneď ako dostane správu od majiteľa, že obilie je už súce na kosenie. Keďže určitá čiastka obilnín bude sa kosiť žatevným strojom a samoviazačom, správa majetku dodá potrebný počet špagátu na viazanie, potom jeden konský záprah počas kosenia a prípadné mazivo. Dohoda bola nahlas prečítaná a podpísaná 15.6.1946 v Hodejove.

Je zaujímavé, že medzi robotníkmi nebol ani jeden z Hodejova, ale obyvatelia z Dulova, Lukovíšť, Kocihy, Slizkého a Málinca. O rok sa však už situácia zmenila a boli aj Hodejova a dokonca sa vtedy už dával aj cukor a soľ, žinčica, bryndza a slanina z amerických vojenských konzerv. No a mlátila sa aj lenča predpokladám, že tým mysleli šošovicu.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář