Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úsmevná minulosť

18. 4. 2015

 

Dneska to už je možné tak nazvať, no aktéri príbehov to v danej chvíli tak nevnímali a nie je sa im čo čudovať. Bola iná doba, a tak nahliadnime do povojnového Hodejova. Počas slávnostnej akadémie k 34. výročiu boľševickej revolúcie v Rusku a mesiaca Sovietsko– československého  priateľstva, konaného dňa 10.11.1951 v tanečnej sále miestnych kúpeľov, vystúpil so svojim príhovorom miestny kňaz a člen SČSP (zaujímavá kombinácia) Alexander Paczer.

Povedal: „Keď prebieha mesiac SČSP, priateľstva medzi národmi, držme sa slov Krista, ktorý povedal milujte aj svojich nepriateľov… Keď ruská armáda prišla k nám, všetko brali, a keď im bolo povedané, prečo to berú ? Na to odpovedali: ničevo, vojna, vojna. Videli sme v nich nepriateľov a predsa, keď prišli do domu a brali deti na kolená a s týmito sa zabávali, videli sme, že sú to dobrí ľudia. Preto milujme svojich nepriateľov.“

Tak tento isto nie zle myslený výrok miestneho kňaza a paradoxne člena SČSP kvalifikoval Okresný súd vo Zvolene ako hanobenie ZSSR a Červenej armády a uvedený kňaz bol odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní 10 mesiacov. Vec bola taká naliehavá, že na ňu dohliadala Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici a bola informovaná prípisom aj Generálna prokuratúra v Prahe.

Miestny národný výbor mal v tom čase iné starosti, konkrétne sa im nedarilo založiť miestny dobrovoľný hasičský zbor, a tak si na pohovor predvolali predsedov zložiek národného frontu, správcu štátnych majetkov a predsedu STS. Za úlohu dostali presviedčať svojich zamestnancov, aby do zboru vstúpili a okamžite vyhotoviť k tomu menoslov. Na základe zostaveného zoznamu týchto úradne predvolať do zasadačky MNV a v opačnom prípade podľa policajnej vyhlášky udeliť podľa zákona pokutu, lebo iným spôsobom dobrovoľný hasičský zbor v Hodejove nepôjde.

Povojnové uznesenia Miestneho národného výboru v Hodejove majú zaujímavé pasáže, a tak sa môžeme dozvedieť, že: Správca československých ľudových majetkov sa má postarať, aby od 1.1.1955 mali osady Hodoš a Durenda (dnešný Čierny Potok) svojho vlastného býka a nemusel byť stále oddisponovaný býk z Hodejova.

Stav kultúrneho domu je v takom štádiu, že je potrebné, aby sme mohli už aj začať s výstavbou kultúrneho domu, musíme dvomi dňami upovedomiť podľa čísiel domov, čo je povinná z toho ktorého domu osoba nad 16 rokov odpracovať osem hodín, nakoľko ku každému odborníkovi je potrebné zaistiť robotníka. Kto odoprie toto pre nedostatok času, je povinný si miesto seba určiť náhradníka alebo zaplatiť osem hodinovú mzdu, za ktorú môžeme zaistiť pracovníka. Cena je ustanovená na 40 korún.  Môže za seba určiť aj inú osobu a inokedy za tú osobu, ktorá ho zastúpila, môže odpracovať kedy bola osoba určená, vtedy nie je povinný zaplatiť za osem hodín 40 korún.

Na základe prípisu rady ONV vo Fiľakove bol vytvorený rozhlasový krúžok a tento bude aspoň dvakrát týždenne cez miestny verejný rozhlas vysielať vhodné relácie a to: v stredu od 18.00 hod. do 19.00 hod. a v nedeľu od 8.00 hod. do 9.00 hod.

Žiada sa rada ONV vo Fiľakove, aby učiteľom v školskej stravovni pri materskej škôlke, ktorí sa tam stravujú, bolo zvýšené stravné za obed tak, aby ich príjem kryl výdavok, nie ako doteraz platia učitelia toľko, čo deti v materskej škole ako 3–4 ročné, sumu 2,80 Kčs za jeden obed. Žiadame Radu ONV, aby bolo zakázané sa tam stravovať takým učiteľom, ktorí majú zriadenú riadnu domácnosť v mieste a učia len odpoludňajšie od 13.00 hod. A žiadame aby učiteľom ktorí sa tam stravujú bolo zvýšené stravné a nie ako doteraz 2,80 Kčs za jeden obed.

Na záver ešte jeden skvost: Tajomníkovi MNV Zauškovi sa prideľuje byt po Chromekovi nakoľko je životu nebezpečný a Chromeka presťahovať na Verecku do bytu Krnáča.

Obsah príspevku tvoria dobové uznesenia MNV a majú svoju výpovednú hodnotu o povojnovom živote v Hodejove, jediným cieľom je priblížiť čitateľom problémy alebo starosti, ktoré boli na tú dobu príznačné.

(Článok vznikol za pomoci Štátneho archívu v Rimavskej Sobote.)

Autor: Vladimír Gondáš

 
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář