Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. 5. 2007
Stojkovicsov Kaštieľ

V 19. storočí  v  obci  Hodejov  dala  postaviť šľachtická rodina Kubínyiovcov šesť kaštieľov. Zo zachovaných  štyroch,  dva  patria obecnému úradu Hodejov.  Jeden  je  pritom  Národnou kultúrnou pamiatkou.Ide o tzv. Stojkovicsov kaštieľ. Nazvať jeho stav ako havarijný je nedostatočné, pretože je katastrofálny. Obecný úrad v Hodejove vynakladá maximálne úsilie o záchranu  tejto  pamiatky,  ale  jeho možnosti sú nedostatočné a nie je v jeho silách samostatne túto  úlohu  zvládnuť. Predpokladané  výdavky na jeho rekonštrukciu sa pohybujú približne na úrovni 10 miliónov korún. A to je pre obec Hodejov finančne neúmerná záťaž.

Ľady  sa  však predsa pohli. Z Ministerstva kultúry SR v rámci projektu 1.1 - Obnovme si svoj dom,  bola  jednorazovo  poukázaná suma vo výške 100 000 Sk, na vypracovanie projektu na záchranu  Národnej  kultúrnej  pamiatky.  Projekt  bol  vypracovaný a schválený pamiatkovým ústavom  SR  v  Banskej  Bystrci.  V  súčasnosti  obec  potrebuje 240 000 Sk na vybudovanie vodovodnej,  plynovej  a  elektrickej  prípojky i inštalácie, tiež na spevnenie prístupovej cesty a oplotenie   objektu.   Preto   bola   v  rámci  projektu  podaná  ďalšia  žiadosť  na  MK  SR  o poskytnutie  dotácie  vo  výške  176 000 Sk. Rozdiel v sumách by bol hradený z prostriedkov obecného  úradu.  Pokiaľ  sa  táto  časť  podarí  úspešne  zrealizovať,  bude sa obec Hodejov uchádzať  o  prostriedky  na  záchranu  tejto  pamiatky  z  fondov  Európskej únie. Kaštieľ dal postaviť Rudolf Kubínyi - Felső Kubínyi és Deménfalvi, niekedy v rozpätí rokov 1834 - 1846. V  Hodejove  býval  v  rokoch  1820 – 1867.   Prezývali ho " múdry Rudi ". Podľa  dobových dokumentov sa  pokúšal recitovať básne, avšak na veľmi zlej úrovni. Jeho knižnica obsahovala najvýznamnejšie  diela  nemeckej,  anglickej,  francúzskej  a  talianskej  literatúry,  ktorá   bola povestná  v  celom  Uhorsku.  Rudolf Kubínyi  bol  pred  rokom 1848 hlavný notár Gemerskej stolice. V r. 1848 – 1849: poslanec Uhorského snemu za Rimavsko - Sečský obvod, 1867 – 1872,  hlavný župan  Gemerskej  stolice, 1872 – 1875:  hlavný  župan  Hevešskej stolice.  Na vlastnú  žiadosť  sa vzdal tejto funkcie 27.4.1875 a utiahol sa do ústrania. Zomrel 29.9.1896 v Zacharovciach.  Pochovaný   je   v  kaplnke   v   Hodejove.   Jeho  osobným   priateľom   bol  maďarský   revolučný   básnik  Sándor  Petőfi,  ktorý sa  v kaštieli zdržiaval  v  rokoch 1846 – 1847. Ten tu písal aj svoje diela, pričom jedno na počesť návštevy pomenoval  -  Hodejovská  hradná pani. Autorom  projektu  stavby  kaštieľa  bol  jeden  z najvýznamnejších  maďarských  architektov  všetkých  dôb  Miklós Ybl.  Od roku  1953  sa  v Maďarsku každoročne udeľuje cena    nesúca   jeho   meno   pre   najlepšieho   architekta   a   stavbára  krajiny.   Medzi  jeho najvýznamnejšie realizované projekty patria aj stavby Maďarskej štátnej opery, Pálfyho zámok a  kostol  svätého  Štefana,  všetky  tri  sú  v  Budapešti.  Schodisko  v  zadnom trakte kaštieľa vytesal údajne z jedného exempláru duba Mikós Izsó, známy maďarský sochár, autor mnohých sôch i projektu neogotického reformátskeho kostola v Lučenci. Ďalším vlastníkom kaštieľa bol šľachtic Dr. Emil Stojkovics, ktorého meno kaštieľ nesie aj dodnes. Šľachtický  titul bol rodine Stojkovicsov udelený v roku 1808 za vojenské zásluhy kapitána Jeftima Stojkovicsa. V kaštieli sa 7.11.1895 narodila Martha von Stojkovics, ktorá  sa  vydala  za  člena anglickej kráľovskej rodiny Nikolausa Ladislausa Christopha Edmunda, grófa von Degenfeld Schonburg.  Stojkovicsovci  opustili obec  Hodejov  v  presne  nezistenom čase na začiatku  20.  storočia,  z  dôvodu  bankrotu   veľkostatku   a   pálenice   alkoholu   Dr.   Emila Stojkovicsa.  V rokoch 1899 - 1945 sídlil v budove obvodný notársky úrad a v zadnom trakte bola  trieda  maďarskej  školy.  Po  druhej  svetovej  vojne  až do  roku  1976  tu sídlil miestny národný  výbor,  materská  škôlka  do  roku  1995  a  v  rokoch 1980 - 1987 klub  mládeže  s fotokomorou  a  kinom.  Budova  bola  využívaná  aj ako školská kuchyňa. Miesto v nej mala i detská  poradňa  a  zadný  trakt  bol  obývaný  miestnou rodinou. Oplatí sa však zachrániť túto pamiatku  a  treba  dúfať,  že  sa  to obci Hodejov aj podarí. Podľa projektu, po rekonštrukcii kaštieľa  by  v  ňom  mal  sídliť  obecný  úrad a matrika.  Veža budovy počíta aj s dvojizbovou turistickou   ubytovňou  a   kuchynkou.  Úplná   absencia   ubytovacích   možností  pre   rozvoj turistického ruchu v mikroregióne: Údolie Gortvy, by bola aspoň čiastočne vyriešená.
 Obrazek       
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář