Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hradné panstvo

17. 12. 2006
Obrazek
HRAD HODEJOV - História
Hrad Hodejov, okr. Rimavská Sobota
(Gede, Gedey, Gedealja, Gwdew, Gedew, Gedewara, Gewde)
Gemerská a Malohontská stolicaPrvá písomná zmienka o hrade je z roku 1281 v spojitosti z palatínom Aba nembeli Finta, ktorý vyvolal ozbrojené povstanie proti panovníkovi Ladislavovi IV Kúnovi a nakoniec sa obkľúčený bránil na hrade Hodejov, kde sa však presile musel vzdať (Sub csatro Gede tune, cum contra Fintam infidelem nostrum exercitum habuimus).
Predpokladá sa , že hrad dala postaviť šľachtická rodina Ratholdovcov .Táto šľachtická rodina prišla na naše územie z Anglicka.  Ďalšia písomná zmienka je o tom, že v roku 1342 hrad obýva, vetva rodiny Ratholdovcov - Ilšvaiovci. Spomína sa 19.2.1342 Peter Gedei Ilšvai. Po predčasnej Albrechtovej smrti sa vnútropolitická situácia ešte viac skomplikovala. Kráľovná vdova Alžbeta chcela zabezpečiť korunu pre syna Ladislava, narodeného po smrti otca / Pohrobok /. No časť Uhorských stavov sa postavila na stranu Poľského kandidáta Vladislava. Skupina Poľských vojsk pod vedením Fridricha Ostrogu sa opevnila na hrade Hodejov a odtiaľ podnikala pustošivé výpravy. Kráľovná Alžbeta poverila Juraja syna Lóranta dobytím a získaním hradu Hodejov, pričom mu doporučila oprieť sa o vojenskú hotovosť Gemerskej šlachty. Hrad sa bývalým majiteľom podarilo dobyť späť po dlhých bojoch na jar roku 1439.
V roku 1444 hrad patrí Jurajovi Ilšvaimu. V roku 1448 je hrad na vrchole svojej slávy, patrí k nemu 40 usadlostí
jeho majiteľom je bán Pavel Feledi a Hodejov má štatút mesta, píše sa o ňom (Oppidum Gede). Po tomto dochádza k mnohým zmenám vlastníkov hradu sú to rodiny Marczaliakov a Pethöovcom, rodina Palocziakov a Orzsághovcov.
 To čo spôsobilo rozmach hradu vynikajúca strategická poloha, je teraz
príčinou jeho pomalého úpadku. Hodejovský hrad je strážcom doliny vedľa neho vedie cesta na Fiľakovo, Hajnáčku, Šomošku. Kto má v rukách Hodejovský hrad, ten ovláda celú dolinu.
 Potom z hradu podniká lúpežné výpravy a v okolí šíri strach Juraj Gede. Od roku 1450 obliehajú hrad husiti s Jánom Jiskrom ešte aj v roku 1451 Juraj Gedei úspešne odvracia útok husitov. Súdobý kronikár Ján z Turca vo svojej kronike uvádza - Ján Jiskra v roku 1451 tvrdým obliehaním potom vystavil skúške hrad Hodejov, ktorý patril Lórandovým synom. Obrancovia hradu mu však kládli udatne odpor a tak s nesplnenou nádejou prišiel pod Jágerský hrad. V roku 1466 sa o hrad uchádza bán Pavel Bessenei ale hrad je v moci rodiny Lorantffyovcov. Naďalej sa podnikajú lúpežné výpravy. K hradu patrí 148 usadlostí z ktorých 80 je však už opustených. Obyvateľstvo usadlostí opúšťa svoje domovy kvôli svojvôli hradného pána ktorý s nimi neľudsky zaobchádza.
V roku 1498 hrad prechádza do rúk kráľa Ladislava II, na základe zákona, za zradu jeho veličenstva.
 K naplneniu však nedôjde pretože hradný kapitán Hodejova Pavel Molai podáva v mene Miklossa Lorantfyho proti rozhodnutiu protest. Kráľ Ladislav II v roku 1502 hrad aj s priľahlým okolím venuje Ladislavovi Kubínyimu je to veľkobanský gróf kráľovskej komory, zástupca kráľovského pokladníka, komorník jeho veličenstva, veľkostatkár, pán Liptova ktorého pozemky siahajú až k Pešti. V roku 1515 začína súdny spor o vlastníctvo hradu medzi Kubíninyiovcami a Loratfyovcami pričom Loranfyovci sú ochotní za 4000 zlatých vzdať sa nároku na hrad. K dohode nakoniec nedôjde.
V roku 1513 stoličný súd vydá konečné rozhodnutie a prizná vlastníctvo hradu Kubínyiovcom v čase podpisu rozhodnutia v Hosticiach Lorantfiovci s mečmi v rukách napadnú vykonávateľa rozhodnutia vyslanca Budínskeho kastelána. Po naťahovačkách nakoniec hrad sa stane majetkom Kubínyiovcov pričom Loranfyovci vyčíslia škodu na 5000 zlatých.V roku 1526 získa hrad lesťou Lestak Feledi a vyženie Kubínyiovcov z hradu a hrad daruje svojmu zaťovi Krištofovi Lorantfymu. V roku 1543 hrad obsadí Gašpar Rákay a následne ho venuje svojmu švagrovi pánovi Krásnej Hôrky, Fiľakova atd. Františkovi Bebekovi. On hrad potom daruje ďalej ďalšiemu švagrovi Františkovi Pethomu a jeho synovi Gašparovi ktorý je pán hradov Tatika, Kéménd a Rér a jeho bratovi Jánovi ktorý je Sopronský hlavný župan, kráľovský hlavný štolba a zadunajský hlavný kapitán vojsk jeho veličenstva. V roku 1554 z hradu Hodejov vyráža na pomoc Turkami obliehanému Fiľakovu s viac tisíc vojakmi František Bebek a Gaspar Perényi. Gyarmathi Balassa Obrazeko udalosti napísal veľkovezírovi Ungnadovi - 25.septembra 1554 (cum gentibus quos Domini Gábriel de Perényi et Bebek collegerant ab arce Gedeu Discenssimus).
.Kubínyiovci sa naďalej sporia o hrad .
V roku 1571 turci zaútočia na hrad pričom využijú neprítomnosť hradného kapitána Mihaly Feyera a polovice hradnej posádky ktorá sa vydala na pomoc obliehanému hradu Fiľakovo. Hodejovský hrad útok Turkov odrazí. Po dlhšom obliehaní v noci 10.júna 1571 Turci hrad dobyjú a na rozkaz Budínskeho pašu ho zbúrajú.
Medzi Kubínyiovcami a Lorantfyovcami trval spor o hrad 120 rokov a skončil v čase keď už hrad nestál v roku 1620. Ako kompenzáciu získajú k Hodejovu a okoliu usadlosti Hnúšťu, Tisovec a Klenovec.
Obrázky použité z :
www.varak.hu
www.kubinyi.hu